FAQ - fejlfinding på stator og ladesystem motorcykel

Fejlfinding

Her kan du finde hjælp hvis dit batteri ikke oplades eller motorcyklen er svær at starte. Vi gennemgår basis målinger for ensretter, stator (generator) og batteri i simpel form. Er du det mindste i tvivl om hvordan arbejdet skal udføres skal du lade en professionel mekaniker udføre opgaven. Vejledningen er kun en ledetråd og batterifabrikken.dk kan ikke holdes ansvarlig for fejl på dit køretøj, batteri, ensretter, stator eller kabler opstået som følge af denne vejledning. Det er vigtigt at understrege, at fejlfindingsarbejdet er på egen risiko ellers bør det overlades til en mekaniker/elektro mekaniker.

 

Til opgaven skal du bruge et godt kvalitets multimeter med masser af strøm på batteriet. For lidt batteri i nogle multimetre giver misvisende aflæsninger.

1. Problem: Min MC lader ikke / mit batteri oplades ikke

Fremgangsmåde: Tjek ladespændingen - altså hvor meget motorcyklen lader på batteriet når motoren kører…

1. Multimeteret indstilles til Volt og +/- forbindes til batteriets poler.

2. Start motoren. Lys m.m holdes slukket og omdrejningerne øges til ca. 2500 rpm

3. Den aflæste ladespænding skal ca. være mellem 13,6 og 14,8 Volt

4. Tænd lys, lang lys, bremselys, blinklys og øg omdrejningerne igen til ca. 2500 rpm. Ladespændingen skal stadig holde sig indenfor skalaen på 13,6 og 14,8 Volt. Hvis den ikke gør, så læs videre under pkt. ”mit køretøj lader enten for meget eller for lidt”

5. Er ladespændingen lavere end 13,6 Volt oplades batteriet ikke nok.

6. Overstiger ladespændingen 14,8 Volt beskadiges batteriet.

2. Problem: Batteri har ikke strøm nok til start

Fremgangsmåde er at tjekke batterikapaciteten og lave en simpel belastningstest. Batterikapacitet er et udtryk for hvor meget strøm, der kan trækkes ud fra et batteri i et givent tidsrum (Amperetimer).

 

Batterispændingen - dvs. måling på batteriet når det står uberørt eller når motoren lader (som under pkt. 1) er IKKE et udtryk for batteriets kapacitet eller sundhed. En belastningstest vil afsløre om kapaciteten på batteriet er tilstrækkelig og indikere et ”træt” batteri.

1. Multimeteret indstilles til Volt og +/- forbindes til batteriet.

2. Aktiver "stop knappen" som på de fleste motorcykler forhindrer motoren i at starte og alt lys holdes slukket.

3. Tændingen holdes slukket, spændingen aflæses og Volt noteres på en seddel.

4. Lys holdes slukket. Sæt tænding på og lad motoren tørne i ca. 4-6 sekunder uden at motoren starter.

5. Vent ca. 5-30 min. til batteriet er stabiliseret og aflæs spændingen igen og noter antal Volt.

6. Batteriets spænding (Volt) før og efter belastningstesten skal være den ca. være den samme +/- 0,5 volt

7. Falder spændingen under 11 Volt ved opstart er batteriet ikke fuld funktionsdygtig

3. Problem: min motorcykel lader for lidt - eller lader for meget

Fremgangsmåde: Tjek ensretter (også kaldet laderelæ eller spændings regulator) og stator, som er "generatoren" på en motorcykel Ensretter

1. Test af ensretter: Start motoren og mål ladespændingen med et multimeter. Ladespændingen skal være indenfor på 13,6 og 14,8 Volt. Stop motoren og start igen.

2. Tjek at ladespændingen er den samme som første opstart. Gentag start/stop proceduren et par gange og kontroller, at målingerne er ca. ens.

3. Er der store udsving i ladespændingen kan det skyldes en defekt ensretter (også kaldet laderelæ, spændingsregulator, rectifier og mosfet)

 

4. Stator test

1. Test statoren (som er "generator på en mc): Find ledningerne der kommer direkte fra statoren/generatoren. De samles oftest i et stik lige før ensretteren. Det er vigtigt, at du måler FØR ensretteren!

2. Hold motoren slukket og nøglen på off

3. Indstil voltmeteret til den laveste måling for Ohm.

4. Forbind voltmeteret til ledning nr. 1 og ledning nr. 2 – aflæs målingen

5. Forbind voltmeteret til ledning nr. 1 og ledning nr. 3 – aflæs målingen

6. Forbind voltmeteret til ledning nr. 2 og ledning nr. 3 – aflæs målingen

7. Alle 3 målinger skal være ens og forventeligt indenfor 0,2-0,5 Ohm

8. Er der ingen eller er der stor forskel mellem de 3 målinger kan en af de 3 kredse på statoren være defekt.

9. Foretag også en Volt test inden statoren/generatoren vurderes defekt

10. Foretag en visuel inspektion af statoren ved at afmontere motordækslet. Ledninger og viklinger skal være rene, ensfarvede og farven på ledningen skal være tydelig. Er ledningerne misfarvet eller plastkappen mørk/smeltet er en af kredsene sandsynligvis defekt

 

5. Test output fra stator

1. Indstil voltmeteret til Volt (AC) eller (AC-V) og vælg en høj måling for Volt (minimum 100 Volt.)

2. Start motoren og mål igen efter samme model som ovenfor (ved punkt 4) på de 3 ledninger direkte fra statoren. Aflæsningen skal være nogenlunde ens i alle 3 kombinationer -5/+5 Volt. Antal Volt i tomgang vil formentlig være ca. 20 Volt AC og mere når motoromdrejninger øges.