Vejledning til påfyldning af syre

- Batterisyre er stærkt ætsende, så brug altid handsker og sikkerhedsbriller når du arbejder med batterier.
- Opbevar syre og batterikabinettet utilgængelig for børn.

- Åben ild, gnister og rygning er forbudt! og sørg for, at du ikke kortslutter eller polvender opladere og batteri.

Step nr. 1:

- Fjern filmen, der dækker over påfyldningshullerne på motorcykelbatteriet

 påfyldning1

 

 Step nr. 2:

- Forbered syrepakken ved at fjerne plastikposen og den sorte sikkerhedsplast - og gem sikkerhedsplasten til at forsegle batteriet med når syren er påfyldt!!!

-
VIGTIGT: Fjern IKKE alufolien på syrepakken og forsøg heller ikke på at prikkehul

 paafyldning2

 
Step nr. 3:

- Påfyld batterisyren ved at placere syrepakken på batteriet, så de 6 forseglede åbninger rammer præcis de 6 påfyldningsåbninger på mc batteriet.
- Tryk syrepakken ned med et fast tryk så der går hul på alle forseglingerne på samme tid. Forsøg, at trykke så jævnt over hele syrepakken som muligt, så alle celler tømmes i batteriet.
- Sørg for, at syrepakken og batteriet står på et plant underlag, så syren løber uforhindret i batteriet.

paafyldning3

 

Step nr. 4:

- Kontroller påfyldningen ved visuelt, at inspicere syrepakken. Alle celler i syrepakken skal være tømte og er de ikke bankes let på syrepakken.
- FJERN ALDRIG SYREPAKKEN HVIS DER ER MERE SYRE TILBAGE

paafyldning4

 

Step nr. 5:

- Når alt syren er påfyldt batteriet fjernes den tomme syrepakke
- Batteriet skal nu forsegles med den sorte plastklemme. Læg den løst på batteriets påfyldningshuller og tryk den fast, så den er glat med toppen af motorcykelbatteriet.

paafyldning5

 

Kontrol efter påfyldning af syre
Ca. 30-60 minutter efter batteriet er fyldt med syre måles batterispænding med et voltmeter. Hvis spændingen er 12,7 volt eller mere kan batteriet
anvendes straks. Hvis batterispændingen er lavere bør batteriet tilsluttes en lader før det tages i brug.

Vigtige oplysninger

AGM
- AGM batterier er tørladet og aktiveres når syrepakken tilsættes.
- AGM batterier kan bruges ca. 30. min efter påfyldning af syre.
- AGM batterier skal ikke tilføres ekstra vand i hele deres levetid.
- Forseglede batterier må ikke åbnes når de er i drift - ellers beskadiges batteriet.

Freshpack
- Freshpack batterier er tørladet og aktiveres når syrepakken tilsættes.
- Freshpack batterier kontrolleres jævnligt, så væskestanden er mellem minimum og maximum mærket.
- Mangler batteriet væske suppleres med demineraliseret vand, så væskestanden når maximum mærket og der kan være behov for at tilslutte en
lader.

 Montering og afmontering i køretøjet
- Sluk for motoren og alt elektronik.
- Undgå kortslutning eller gnister.
- Afbryd den negative terminal først.
- Fjern alle fremmedlegemer fra overfladen, hvor batteriet skal placeres.
- Rengør terminaler og klemmer og smør let med syrefri fedt.
- Når batteriet er placeret på lokationen bestemt af køretøjets fabrikant, skal du tilslutte den positive terminal først. Sørg for, at klemmerne sidder godt fast.


Opbevaring
og transport
- Tomme batterier skal opbevares på et køligt tørt sted.
- Fyldte batterier skal være fuldt opladet og opbevares oprejst.
- Batterierne må ikke udsættes for direkte sollys.

Vedligeholdelse
- Forseglede AGM batterier kræver ingen vedligeholdelse af væske. Derfor bør batteriet ikke åbnes.
- Hold tilslutningsklemmerne og batteriet rent udvendig. Spændeklemmer smøres med syrefri fedt.
- Overvåg batterispændingen, så batteriet altid er fuldt opladet. Tilslut evt. en Victron oplader der har vedligeholdelses-lade-funktion når batteriet ikke bruges i længere tid. Fx i vinterperioden.

 Oplad batterierne
- Hvis du er usikker på, hvordan du skal at oplade batteriet, skal du lade en professionel gøre det!
- Hvis du ikke kender opladerens spændings kurve antages det, at opladningen er ukontrolleret, dvs. at laderen ikke slår fra når spændingen når batteriets maximale kapacitet på 14,4 Volt. Resultatet er en overopladning, som beskadiger og forringer batteriet. En ukontrolleret oplader skal overvåges med et voltmeter og laderen skal slukkes når batteriet når 14,4 Volt!! 
- En kontrolleret/intelligent oplader fra fx Victron Energy overvåger opladningen og slår selv fra når batteriets maximale kapacitet på 14,4 Volt er nået. I vinterperioden kan det være en fordel at tilslutte opladeren permanent, så den løbende pulslader og vedligeholder batteriet.
- Sørg for tilstrækkelig ventilation ved opladning i lukkede rum.

Førstehjælp
- Stænk i øjnene skal behandles omgående ved skylning med rent vand i flere minutter og der skal omgående søges læge.
- Syrestænk på huden skal behandles straks med sæbe.
- Syrestænk på tøjet skal straks
behandles med sæbe og skylles med vand.
- Ved indtagelse af syre, kontaktes en læge med det samme!